ERZURUM-ERZİNCAN-KARS
KIŞ TURİZMİ KORİDORU PROJESİ

learn more

ŞANLIURFA’DA TARİH YENİDEN
CANLANIYOR PROJESİ

learn more

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

Aday ülkeler Avrupa Birliği üyelik sürecinde farklı alanlarda yürüttükleri çalışmalarla toplumsal ve ekonomik kalkınmada önemli sonuçlar elde ediyorlar. Bu çalışmaların kapsamı da Birlik ile aday ülke arasındaki mali işbirliği çerçevesinde belirleniyor ve mali yardımlar aday ülkenin öncelikli bulduğu başlıklarda farklı kurum ve kuruluşlar tarafından geliştirilip uygulanan program ve projeler ile ülkeye aktarılmış oluyor. Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mali yardım anlaşması kapsamında da çevreden ulaştırmaya; tarımdan rekabetçiliğe farklı onlarca konuda büyük ölçekli birçok yatırım programı destekleniyor.

Teknik adıyla Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession-IPA) olarak adlandırılan bu çerçevenin ilk bölümü ülkemizde 2007-2013 döneminde uygulandı. Bu dönemde AB mali yardımları Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma; Bölgesel ve Sınır Ötesi iş birliği; Bölgesel Kalkınma; İnsan Kaynaklarını Geliştirme ve Kırsal Kalkınma başlıkları altında hayata geçirilen çalışmalara aktarıldı. Bölgesel Kalkınma başlığı altında da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen öncelik alanlarında geliştirilen 46 projeye mali kaynak sağlandı. 2014-2020 dönemini kapsayan ikinci mali yardım paketindeyse öncelik alanları Demokrasi ve Yönetişim; Adalet, İçişleri ve Temel Haklar; Ulaştırma; Çevre ve İklim; Enerji, Rekabetçilik ve Yenilik; İstihdam, İnsan Kaynaklarının Gelişimi ve Sosyal Politikalar; Tarım ve Kırsal Kalkınma ile Bölgesel ve Sınır Ötesi İş Birliği olarak belirlenip mali yardımlar bu çerçevede verilmeye devam ediyor.

Katılım Öncesi mali Yardım Sürecine ilişkin detaylı bilgiye rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.


Mali Yardım aracının her iki döneminde de Türkiye’de bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal refah farklarını en aza indirmeyi hedefleyen ve her bölgenin ekonomisinde kilit role sahip sektörlerde, o sektörün ana aktörleri tarafından geliştirilen projelere finansal destek sağlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı işte bu noktada Türkiye’nin dört bir yanında kalkınma hamlelerine öncülük eden büyük ölçekli bir destek programı olarak dikkat çekti. Temelde KOBİ’lerin ve girişimcilerin rekabetçiliğini geliştirmeyi hedefleyen Program kapsamında, birinci mali yardım döneminde 43 ilde hayata geçirilen projelere toplam 565 milyon avro kaynak sağlanırken, içinde bulunduğumuz ikinci dönem için de 301,5 milyon avroluk mali yardım bütçesine imza atıldı.


Bölgesel Kalkınma İçin Turizm Altyapısına Destek


Birinci mali yardım döneminde Rekabetçi Sektörler Programı bölgelerin ekonomisini güçlendirecek, o bölgelerde istihdam, iş gücü kalitesi, yatırım kaynakları, pazarlama araçları ve altyapı çalışmalarını hızlandıracak projelere destek sağladı. Anadolu medeniyetlerine ev sahipliği yapmış ve insanlık tarihinin önemli miraslarını barındıran ancak güçlü turizm potansiyelini yeterli düzeyde değerlendiremeyen 3 ilde ise turizm alt yapısını destekleyecek projeler hayata geçirildi.

Her köşesinde kültürel ve inanç çeşitliliğinin karşınıza çıktığı, günümüze kadar korunmuş on bin yıllık eserleriyle ve Mezopotamya güneşinde adeta bir altın gerdanlık gibi parlayan taş evleriyle Mardin dünyanın kültürel miras haritasında önemli bir yere sahip. Ancak böylesine büyük bir potansiyele sahip kent, 2017 yılında sadece 600 bin turisti ağırladı. Aynı yıl, Avrupa’da kültürel mirasıyla öne çıkan Roma ise 9.6 milyon turiste ev sahipliği yaptı. Rekabetçi Sektörler Programı altında hayata geçirilen Mardin Kültürel Turizm Merkezi Projesiyle, kentin turizm altyapısı zenginleştirilirken, ortaya konan sürdürülebilir turizm stratejileriyle hem sektör çalışanlarının kapasitesinin artırılması hem de işletmelerin pazarlama kaynaklarını çeşitlendirmeleri sağlandı.

İnsanlık tarihi hakkında bugüne kadar bilinenleri sorgulamamıza neden olan ve 10 bin yıl önce inşa edildiği ortaya çıkan Şanlıurfa’ya 20 km uzaklıktaki Göbekli Tepe ise potansiyeli yeterince değerlendirilemeyen bir diğer turizm cazibe merkezi. Program kapsamında gerçekleştirilen Şanlıurfa’da Turizm Çeşitliliğinin ve Kapasitesinin Artırılması Projesiyle, bu önemli tapınağın korunarak gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması için farklı çalışmalara imza atıldı.

Yine aynı bölgede yer alan Siirt’te dini turizmin önemli bir cazibe merkezi olan Tillo yer alıyor. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası İsmail Fakirullah’ın vefatı üzerine “Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?” diyerek astronomi ve mimari açıdan büyük bir bilim harikasına imza atıyor. 21 Mart ve 23 Eylül yani ekinoks günlerinde güneşi sadece kendi ufak penceresinden içeri alarak İsmail Fakirullah’ın mezarının başını aydınlatmasını sağlayan bu Türbe, yüzlerce turistin ilgi merkezi haline geliyor. Siirt’te Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi ile, ziyaretçilerinin kullanımına sunulan yeni bir tesisin kurulmasına ön ayak olunurken yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleri ile bölgenin daha fazla turiste ev sahipliği yapması bekleniyor.

Türkiye, 2 bin metre yüksekliğin üzerinde yaklaşık 83 bin km²‘lik bir araziye sahip ve kış boyu kar alıyor. Ancak dünyada kış sporları denince akla öncelikle Avusturya, İtalya, İsviçre ve Fransa gibi Avrupa’daki cazibe merkezleri geliyor. Öte yandan Avrupa’daki bu bölgeler yeterince yüksek olmadığından küresel ısınma nedeniyle önemli bir kar kaybı yaşıyor. Ülkemizde ise yüksekliği nedeniyle küresel ısınmadan etkilenmeyecek ve kış sporları için cazibe merkezi olmaya devam edecek önemli bir potansiyel bulunuyor. Bu noktadan yola çıkılarak Erzurum-Erzincan ve Kars arasında bir kış sporları koridoru oluşturulması ve bu bölgenin daha fazla sporseveri ağırlaması için önemli alt yapı çalışmaları gerçekleştirildi. Telesiyejlerin iyileştirilmesinden, ışıklandırma çalışmalarına, arıtma tesislerinin rehabilitasyonundan destinasyon yönetimine bir çok alanda hayata geçirilen bu çalışmalar Erzurum-Erzincan-Kars Kış Turizmi Koridoru Projesi adı altında Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklendi.

Ardahan Yalnızçam da yine yüksek kış sporları potansiyeli olan ancak yeteri kadar ziyaretçinin bilmediği diğer bir merkez olarak dikkat çekiyor. Üzerinden kar eksik olmayan Yalnızçam’da hayata geçirilen Kış Turizmi Altyapısının Geliştirilmesi Projesi de bölgenin kış turizmi haritasında yerini alması için önemli yatırımlara ev sahipliği yaptı.

Rekabetçi Sektörler Programı birinci döneminde hayata geçirilen bu 5 önemli turizm altyapısı projesi ile Türkiye 7 yeni cazibe merkezi kazanmış oldu. Bu cazibe merkezlerinin dünya turizm sektörüne tanıtımı için 36 tanıtım ve pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi. Bu süreçte bu bölgeleri ziyaret eden turist sayısı da 1 milyon 500 bine yaklaştı.